Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi, Türklerin kullandığı geleneksel pusatları tanıtmayı ve bu doğrultuda kültürel mirası yaşatmayı amaçlar. Müzemizde başta okçuluk olmak üzere Türk savaş sanatının inceliklerine dair tarihi, felsefi ve teknik alanda bilgi edinmek mümkündür. Bunun yanı sıra askeri geleneğin arkasında yatan zanaat birikimi ayrıntılarıyla tanıtılmaktadır. Ziyaretçilerinin tarihi yaşamasını, tarihe dokunmasını ve hissetmesini amaçlayan müzemizde savaş ve spor tarihimizin farklı dönemlerine ait orijinal koleksiyonlarımız ziyarete açılmıştır. Ayrıca, uzman atölye ekibimizce orijinal örneklerine birebir uygun olarak üretilen geleneksel silahlara dokunarak tarihi süreci algılama fırsatı verilmektedir.
Türkpusat Traditional Weapons Museum aims to introduce the traditional weaponry in order to keep the cultural heritage alive. In our museum, it is possible get information on the historical, philosophical and technical aspects of Turkish martial arts, especially on archery. Besides, the accumulation of knowledge of craft behind the martial tradition is presented in detail. In this museum, purposing to create an atmosphere where the visitors can feel and touch the history, different collections related to our history of war and sport are exhibited. In addition, we give the chance to our visitors to comprehend the historical process by touching the replicated products created by our professional staff working in ateliers.
oklar
Müzemizde Roma ve Türk tarihine ışık tutan ok ucu, yay, zihgir, menzil ve savaş oku, kılıç, hançer, kalkan, balta, mızrak, zırh, teber, siper ve kaftanların sergilenmesinin yanı sıra bu malzemelerin imalat aşamaları ve kullanım yöntemlerine dair bilgi edinme imkanı sunuyoruz.
The visitors can acquire the information on not only the items shedding light on Roman and Turkish history such as arrow head, bow, thumb ring, flight and target arrows, sword, dagger, shield, axe, spear, armor, halberd and siper, but also on the production process of these items and their usage with different methods.
muze1
muze2
Koleksiyon içeriği günden güne artan müzemizde, çeşit ve dönemlendirme açısından en kapsamlı ok ucu koleksiyonu, meraklılarının görüşüne açılmıştır. Ayrıca her türden ve dönemden Türk pusatlarının karakteristik özelliklerine dair ayrıntılı bilgi verilmektedir. Türk okçuluğu ve zanaat kültürüne dair akademik literatürden öğrenebileceğiniz temel birikimi müzemizde kazanma imkanı sunuyoruz. Bu anlamda değer yaratması açısından müzemiz, alanında ilk olma özelliğine sahiptir. Mevcut zengin içerikli koleksiyonumuz ziyaretçilerimize tanıtılırken nitelikli anlatım hizmeti ile geleneğin korunması ve aktarılmasına hizmet edilmektedir.
The collection of arrow head including the most comprehensive materials in terms of variety and periodization has been opened to catch the enthusiasts’ eyes on this area. Moreover, we provide information on the characteristics of various Turkish weapons from different periods. The visitors can get the basic academic knowledge of Turkish archery and culture of craft, presented in academic literature, by visiting our museum. On this point, this museum can be regarded as the pioneer of this field by presenting an experience one can not have in anywhere. Our collection, with its rich content, serves to the preservation and transmission of the tradition while being expressed to visitors in an efficient way.

Müzemiz kültürel mirasın aktarılmasına katkıda bulunmasının yanısıra pedagojik, sosyolojik ve psikolojik alanda topluma hizmet etmektedir. Müze gezisine ek olarak düzenlenen geleneksel okçuluk eğitimi, atölye eğitimi, seminer, konferans gibi faaliyetlerle insanları farklı organizasyon ve işlevlerde toplamak amaçlanmıştır. Bu şekilde aktif öğrenme kanalları açık tutulmuş, ziyaretçilerimizin yaratıcılık yönlerine dokunularak iletişim ve eğitim işlevleri birlikte yürütülmektedir.DOKUNULABİLİR MÜZECİLİK yaklaşımını benimsemiş olan müzemizde ziyaretçilerimiz orijinal koleksiyon yanısıra replikasyon ürünleri de, dokunarak ve hissederek tanıyabilirler. Bu anlamda evrensel müzecilik yaklaşımlarını takip eden müzemiz klasik müzeciliğin aksine eşya odaklı değil, insan odaklı bir kültür aktarımını benimsemektedir.

MÜZE EĞİTİMİ / MÜZE PEDAGOJİSİ

Avrupa ve Amerika’da müzeler, eğitimde etkin rol oynamaktadır. Modern ülkelerde müzeler; arama, toplama, sergileme işlevlerinin yanısıra iletişim ve eğitim misyonlarını da üstlenmekte; atölye çalışmaları gibi etkinliklerle aktif öğrenmenin önünü açmaktadır. Bu amaçla geliştirdiğimiz “Türkpusat Kültür Etkinlikleri” projemiz kültürel mirası her yönüyle aktarılarak eğitime destek vermeyi amaçlar. Türkpusat Kültür etkinliklerimiz çerçevesinde müzemizi gezerek ok, yay, kılıç, teber, mızrak … gibi geleneksel silahların imalat, kullanım yöntemleri vb. konularda tarihi bilgi edinen ziyaretçilerimiz; söz konusu silahları kullanma ve imal etme süreçlerini de tecrübe edebilecekler. Yaklaşık 30 ila 45 dakikalık müze sunumumuz ardından ziyaretçilerimiz talimhanemizde temel okçuluk eğitimi alacak; ardından atölyemizde geleneksel silahların yapım aşamalarına tanık olacaklar. Üç aşamalı olarak gerçekleşen Türkpusat Kültür Etkinlikleri ile ziyaretçilerimizin tarihle iletişim kurmalarına hizmet edilmekle beraber hem teorik hem de pratik açıdan bilginin aktarılması sağlanmaktadır.

YARATICILIK / ATÖLYE FAALİYETLERİ

Aktif öğrenme metotlarını öne çıkaran müzemizde gerçekleştirilen atölye etkinlikleri ile ziyaretçilerimizin yaratıcı özelliklerinin öne çıkarılmasına hizmet edilmektedir.

Müzemiz, klasik müzecilik anlayışında var olan arama, toplama, koruma ve sergileme işlevlerine ek olarak iletişim ve eğitim misyonlarını da üstlenir. Bu amaçla Türkpusat Kültür Etkinlikleri gibi görerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenme yöntemleri yanısıra uygulama ve üretme yöntemleri ile aktif öğrenmenin önü açılmıştır.  Eğitime yönelik etkinlikler yanısıra ziyaretçilerimizin  tarihle iletişim kurabilecekleri bir atmosfer oluşturularak eşya odaklı değil; insan odaklı bir müzecilik anlayışı geliştirilmştir. Bu amaçla toplumun geleneklerine, düşüncelerine dokunarak toplumun tüm unsurlarını kucaklamak amaçlanmıştır.

//]]>